Welcome, digital traveler!

Survival 2000

Hi... My Name is Johann (Rensie) van Rensburg (the big nosed one on photo!) and I live in a town called Bronkhorstspruit in the province of Gauteng, South Africa.

I am a Project and Product Manager for the CSIR (formerly Council for Scientific and Industrial Research). I am involved in projects concerned with applying information and communication technologies (ICTs) to the development arena - Local Economic Development (LED) and Small, medium and micro enterprise (SMME) service delivery .

Over and above my natural sciences heart, I also have a social sciences heart and I enjoy contemplating on:

Oorlewing 2000

Rensie (die een met die groot neus aan die linkerkant op die foto - die mooier een is Heléne, sy vrou!) is deel van 1958 se oes. Hy het dus al `n hele klompie gebeure in sy volk se onlangse geskiedenis meegemaak - van republiekwording tot sluipmoorde op volkshelde; van détente tot totale aanslag; van blanke baasskap tot swart meerderheidsregering.

Hy leef tans in `n groot mate in `n era tussen hoop en wanhoop; tussen vrees en vrede; tussen wat was en wat nog nie is nie. Dit is teen hierdie agtergrond dat hy met die tyd saam `n klompie persoonlike belewenisse en gedagtes op skrif gestel het wat hy graag wil deel met `n wyer forum met `n hartlike uitnodiging tot deelname en gesprek. Hy besef terdee dat baie van dit wat geskryf is nog onafgerond en subjektief is, maar voel die behoefte aan interaksie so sterk aan dat hy nie langer kan wag vir hierdie spoelklippies om totaal rond en glad te word nie.

Hierdie temas het twee hoofgedagtes as agtergrond:

[Survival 2000] [Oorlewing 2000] [Agter die Skerms]