Die Myburghbond van Suid-Afrika

The Myburgh League of South Africa

 

 

 Missie en Grondwet

 Voorsittersverslag

 Nuusbriewe 

 Geskiedenis en Inligting/ History and Information

 Voorsittersboodskap

 Raadslede van die Bond/ Members of the Board

 Foto's/ Photos

 

 

Ander Genealogiese Tuisblaaie/ Other Genealogical Home Pages

  Die Genealogiese Instituut van Suid Afrika

  South African Genealogy

 Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet - South Africa / Suid-Afrika

 Surname list of 'Ou Kaapse Families'

 Die Lichtenburgmuseum

 World-Wide Genealogy Resources

 Archer's Computer Interest Group List - UNION OF SOUTH AFRICA

 Genealogical Society of South Africa Genealogical Society of South Africa Computer Interest Group

 Genealogy Helplist South Africa

 National Genealogical Society of the United States

 

 

 

Musiek/ Music

Voorsitter van die Bond/ Chairman of the League

Freek Myburg

Saamwerk

Aliwal-Noord

9750

Tel: +27 (0)551 3377

Selfoon/ Cell phone: +27 (0)833098704

E-pos: fjmyburg@intekom.co.za

 

 

Laaste opdattering / Last update

14 Oktober 2001

Opgestel deur / Constructed by

Zander Myburg

Streeksverteenwoordiger - VSA /Regional Representative - USA

aamyburg@unity.ncsu.edu