DIE HUIS VAN DIE POTTEBAKKER

Jeremia 18: 1-6

Teksvers 2
Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker,
en daar sal Ek jou My Woorde laat hoor.

Waar wil u he moet God met u spreek ?
Hier nou, in hierdie Kerk, of later by die Potterbakker se huis ?

Jeremia luister vandag:
Ek sal jou daar My Woorde laat hoor - daar by die huis van die Potterbakker !

Die Here spreek daagliks met ons !
Maar waar verkies u dat Hy met u moet spreek ?
Hier vanaand, in hierdie Kerk ?
Of
By die huis van die Potterbakker ?

Daar gebeur baie dinge by die huis van die Potterbakker !
Pragtige bakke en bekers word gevorm.
Dis 'n plek waar daar hard gewerk word.
Daar is 'n oond met 'n ondraaglike warm vuur !
Baie keer is die skepping van die Potterbakker 'n mislukking en dan moet hy dit neem en dit weer breek.

Die Potterbakkers vlei raak soms leeg as al die goeie klei verwyder word. Daar is ook 'n plek waar al die mislukkings gegooi word.
'n Ashoop vir verwerpte pogings.

Jeremia kry bevel om na die Pottebakkers huis te gaan want die Here wil met hom daar praat.

Gaan u toelaat dat God met u vandag hier praat of gaan u ook wag tot u bevel kry om na die huis van die Pottebakker te gaan ?
Hier vandag of By die Potterbakker se Huis ?

ONTHOU JONA
Jona, God praat met jou !
Trek uit na Nineve en gaan verkondig die Woord want hulle sonde het baie geword !

Omdat Jona nie wou luister het moes hy betaal vir sy reis na Tarus.
Hy was ongehoorsaam ! En hy moes die prys betaal !
Vriend, u kan nooit van God af weghardloop !

Ons ken die verhaal !
En ons weet dat 'n vis hom ingesluk het. Daar in die maag van die vis word hy gedring om 'n tweede keer na God te luister.
Jona gaan waarsku my mense !

Gaan u toelaat dat God vandag met u praat en die eerste keer luister of gaan u ook soos Jona wag tot u in die vis se maag is.
Vasgedraai deur die see wiere en nie kan beweeg nie.
OF
Gaan u se: Spreek Here u dienskneg luister ?

ONTHOU U VIR NOAG
Genesis 6:3
Toe sê die Here: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-
twintig jaar.

Die aarde was vol sonde en geweld.

2 Petrus 2:5
En die ou wereld nie gespaar het nie, maar Noag, die Prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die Sondvloed oor die wereld van goddelose mense gebring het.

Veertig jaar het Noag gepreek.
Veertig jaar het hy die mense kans gegee om hulle sake met Gode in orde te kry. Veertig jaar gehuil en gesmeek en gebid.
Maar toe hy en sy familie veilig in die ark toegesluit is toe praat God 'n finale keer, en almal het omgekom.

Die keuse is joue vandag, Moet God met u hier in die Kerk praat,
in die veiligheid van die ark of gaan u ook wag en wag en uitstel en afstel tot dit te laat is en die stormwaters styg en styg en buite beheer raak.

Moenie wag vir die stormwaters van:
Probleme - Siekte - Finansieel Probleme om op te styg nie voordat u na die stem van die Here luister nie.
Waar moet God met u praat, hier in die Kerk, vandag OF by die huis van die Potterbakker ?

HOE MOET GOD MET U PRAAT ?
Wil u hê daar moet: Skrif aan die muur wees, of wil u wag tot u by die brandende bos kom, of sal u wil he God moet met u deur 'n donkie praat, Of sal u luister as God vanaand hier saggies met u praat, of verkies u ook die huis van die Pottebakker ?

JUDAS ISKARIOT
Daar was 'n man en sy naam van Judas Iskariot.
Judas het die Here verraai !

Mattheus 27:3
Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat Hy veroordeel was, berou gekry en die dertig silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge.

Mattheus 27:5
En hy het die silwerstukkie in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang.

En die hoofpriester het na beraadslaging die geld geneem en hulle het 'n stukkie van 'n Pottersbakker daarmee gekoop as 'n
begraafplaas vir vreemdeling.
'n Stukkie grond wat vir niks anders goed was as 'n begraafplaas vir vreemdeling. 'n Onvrugbaar stukkie grond.

Mattheus 27:9
Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia, die profeet,
toe hy gesê het: En hulle het die dertig silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde wat hulle gewaardeer het vanwee die kinders van Israel.

Die Here spreek met Jeremia by die huis van die potterbakker.
Waar moet God met u spreek, hier vandag in hierdie Kerk,
of by die Huis van die Potterbakker ?

DIE STUK POTTEBAKKERS GROND
Net goed genoeg om vreemdeelinge in te begrawe.

Gaan u vandag toelaat dat God hier met u praat of gaan u wag vir die bevel om na die huis van die Pottebakker te gaan ?
Gaan u luister as God vandag met u praat:
Oor u rook gewoonte wat u vingers verkleur en u longe aantas of gaan u wag tot u wag tot u in die kanker sale van die lokale hospitaal lê. Hier vandag of in die huis van die Potterbakker ?

Gaan u toelaat dat Hy vandag met u praat oor u drinkgewoontes.
U weet die Bybel sê: 'n Bietjie wyn is goed vir die maag.
Maar 'n bietjie wyn kan ook ander dinge veroorsaak:
Gaan u wag tot u aangekla word vir dronkbestuur of u iemand se dood veroorsaak het deur dronkbestuur of u lewer ingee
Vra enige familie waar iemand 'n alkolis is wat dink hulle van drank.
Waar gaan u luister ? Hier vandag of in die huis van die Potterbakker ? Luister God praat met jou oor:

Daardie sondes en gewoontes wat u wegsteek.
Daardie skinder tong. Wanneer jy die spoedgrens met jou motor oorskry, Die baie dinge wat God gesê het ons mag nie doen nie en baie dinge wat Hy ons opdrag gegee het om te doen.

Judas het met sy verraaiers geld 'n begrafplaas gefinansier.
Wat is u besig om te finansier met die dinge wat julle besig is om God te verraai met ? 'n Hospitaal bed ? 'n Gebroke huis ?
Wat is u besig om te finansier met die tiendes wat u nie na God se huis bring nie ?

Romeine 6:23
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Luister na die boodskaap van die Nuwe Testament Kerk:
Handelinge 2:38
En Petrus se vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van
sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

AMEN

Pastoor CSJ Claassen
Posbus Box 99
Welkom
9460 SUID AFRIKA

It would be appreciated if you would be so kind as to record any comments
you may have concerning my Sermons in the Guestbook.

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook

OR
You are welcome to e-mail us with any comments or requests that you may have

Please click to go to any of the following Pages

Home

Local Church

Important Statement

Links & Webrings

Acknowledgements

Photo Album

Sermon Index

HIV-AIDS Ministry