Die Duiwel se FotograafBybel-lesing: Openbaring 12: 1-18

Teks vers 10.
Toe hoor ek n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van
onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat
hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

Welkom se middestad het die laaste paar jaar baie gevaarlik geword - veral by die Poskantoor. So gevaarlik dat die Posbusafdeling van die Poskantoor nou in die aande gesluit is. Pos kan nou net uit u posbus gehaal word as dit lig - dag is ! Ek is seker dat omtrent almal in hierdie kerk vandag, al die een of ander tyd n slagoffer was van n rooftog.

Georgie (my eggenoot) is al meer as twee keer van haar hangsak helder oordag voor die Bank beroof.

n Mens is selfs nie eers veilig al loop jy in n groep nie- Georgie, Deon, Eric en myself het een Saterdag middag na die CNA gegaan om Skryfbehoeftes vir n Skooltaak vir Deon te gaan koop. Ons moes geld vir hierdie doel by die OTM trek. Terwyl die vier van ons wegstap van die OTM val n bende ons aan.
Een stamp Georgie van voor die ander van agteraf en ons is beroof van ons Geld, Bankkaart en IDs.
Alles het so vinnige gebeur en die bende het net so vinnig verdwyn as wat hulle toegeslaan het.

Maar ons verwag dat die middestad weer veilige sal word. Die Besighede in die middestad het saamgestaan en Kringtelevisiekameras in die sakekern geinstalleer om misdaad te bekamp.
Verdagte persone se bewegings kan nou gemonitor word.

Maar, Pastoor wat het dit alles te doen met vandag se Boodskap ?

Sedert 1 November 1999 word die beheerkamer 24 uur per dag beman en dit is juis hieraan te danke dat binne enkele dae suskes behaal is. Toe n rooftog by die Poskantoor op kamera vasgelê is, is gevind dat dit ou misdadigers is. n Reaksievoertuig is dadelik uitgestuur.
Vyf verdagtes het reeds in die hof verskyn.
Die Staatsaanklaer het as bewysstukkie die fotos as bewyse teen die verdagtes aan die hof voorgelê.

Maar het u geweet, dat een Bank in Welkom het saam het die kringtelevisiekameras in sy Banksaal ook kameras by die Kassiere aangebring. In n poging om Tjekbedrog uitteskakel is die Kassiere opdrag gegee om foto te neem deur n versteekte knoppie te druk - sonder die wete van die kliente - van alle kliente wat groot tjek en spaar ontrekkings doen. Hierdie fotos word dan gebruik as bewyse in n hof as bedrog gepleeg is.

Die Staatsaanklaer gebruik Fotos as bewysstukke teen beskuldigs in die Hof.
Die Fotos bewys die skuld van die beskuldiges en word gebruik om die skuldiges vastevat.

Maar onthou ons Teksvers:
Openbaring 12:10
Toe hoor ek n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.


Vriende, die duiwel is ons aanklaer !
Maar eers laat ek u n paar dinge van die duiwel vertel - Hy is nie alweetend nie.
Hy kan nie oral te gelyke tyd wees nie en hy het nie alle mag nie. Hy is beperk in wat hy ons mee kan versoek.
Hy kan nie soos sommige verkeerdlik glo, ons gedagtes lees nie.
Maar u vra miskien: Pastoor hoe weet u dit ?
Luister na die Woord:
1 Korthiers 10:13
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal
toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee,
sodat julle dit sal kan verdra.

Het u opgelet ?
Behalwe dit wat menslik is ! En daar is ook n uitkoms !
Hy is ons aanklaer en saam met sy demone is hy besig om bewyse intesamel om teen ons te
gebruik in daardie dag wanneer ons voor die Groot Wit Troon te staan gaan kom.

Luister na die Woord van die Here:
Hebreërs 9:27
En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel.


Fotos geneem deur die duiwel se fotograaf - sy demone - om teen ons in daardie dag gebruik te word.
Verregaande mag u sê. Maar sluit u oë vir n oomblik, en dink net aan al
die plekke wat u onlangs besoek het. Dink aan al die dinge wat u onlangs gedoen het.
Prentjies - Fotos vorm in u gedagtes. Nou dink net - wat as die duiwel se fotograaf van daardie fotos geneem het
- Is daar nie miskien nie n paar wat u sou wou opskeur nie?

Verregaande mag u sê: Pastoor, die duiwel sal alreeds in die poel van vuur gewerp wees en daarom
sal hy nie ons aanklaer kan wees op die oordeelsdag nie.
Dis waar, maar kom ons lees wat die Bybel sê:

Openbaring 20:10-12
En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die
valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. EN ek het n groot wit
troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het;
en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan,
en die boeke is geopen; en n ander boek, die boek van die lewe, is geopen En die dode is
geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.


Let op - en die boeke is geopen - Wat as ?
En ek sê net: Wat as die duiwel se Foto-album, een van die boeke is wat gaan geopen word ?
Wat as sy foto-album nie saam met hom in die poel van vuur gewerp is nie ?
Sal die foto-album nie dan teen jou getuig in daardie dag ?
Kan u bekostig om die kans te waag ?

As daar fotos geneem word van alles wat u al in u lewe gedoen het - en nog steeds doen
- hoeveel van daardie foto sou u graag wou opskeur ?
Die duiwel sal self u aanklaer wees in daardie dag ?

Die Moslems glo dat in die oordeelsdag sal daar n skaal wees wat sal bepaal waar u die ewigheid gaan deurbring. Al u goeie dade sal op die eenkant geplaas word en al u slegte dade op die anderkant. U ewigheid se toekoms sal bepaal word deur aan watter kant die skaal gaan beweeg! Vir die Moslem is daar geen hoop vir die sondaar nie ! Hulle vertrou slegs op hulle goeie dade - maar wat as hulle sondes meer weeg as hulle goeie dade ?

Waar gaan u die ewigheid deurbring ? In die hemel of die hel ?
Party sê dat dat geen hel is nie ! Andere sê die dood endig alles - dat daar niks na
die dood is nie ! Maar vriende as hulle verkeerd is ? Kan u bekostig om n kans te neem ?
Wat gaan gebeur as ons teenstaander - die aanklaer - fotos besit van alles wat ons gedurende
ons leeftyd gedoen het ? Fotos wat moes opgeskeur gewees het !
Elke een van ons het sulke fotos, want: die Woord sê:

Romeine 3:23
Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.

Al die duiwel se werk word onder die dekmantel van die duisternis gedoen. Om sy foto te
ontwikkel het hy n donker kamer nodig ! Enige Fotograaf sal u dit kan sê. Totale donkerte -
agter geslote deure. Want die lig sal die rol film tot niet maak !

En dan meng hy allerande chemikalie in die water om daardie fotos te ontwikkel. Sy fotos word in die donkerte ontwikkel, en die chemikaliee wat hy gebruik is sonde. Die chemikaliee van moord, die chemikaliee van aanranding, dronkenskap, leuns, valse trots, gierigheid, en so kan ons baie van sy mengsels opnoem.

Vriende luister na die woorde van Jesus:
Johannes 8:12
En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.


Die duiwel is ons aanklaer.
Johannes 10:10
Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en
oorvloed kan hê.


1 Johannes 3:8
Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.

Jesus is die Lig van hierdie Werêld - as Hy op die toneel verskyn -
dan word die ontwikkeling van die duiwel se foto vernietig en dan het die duiwel geen bewys teen jou nie.

Maar Pastoor hoe kan u seker wees ?
2 Korinthiers 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.


Maar wat moet ek dan doen ?
1 Johannes1:9
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons
van alle ongeregtigheid te reinig.


Al ons sondes - al ons fotos word vernietig ! Ons is verseker van die ewige lewe.

Onthou die dag van Pinkster?
Handelinge 2:38-39
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van
Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

MAAR - Vriend, dit is nie net genoeg om jou sonde te bely nie, u moet u bekeer !.
Maar wat beteken bekering ?
- Dit is meer om net iets agter te laat !
- Dit is meer as net om op te hou sondig !
- Dit is om weg te draai van die sonde en om na Jesus te draai ! Om Hom te volg !

Maak u oë vir n omblik toe, kyk na die fotos van u lewe - Daar is die wat u nie kan opskeur
nie. Die duiwel se fotos - die wat hy geneem het om as bewyse teen u te gebruik.

Net die Lig van die Werêld - Jesus kan hulle vernietig. Kan u bekostig om Hom nie in u lewe
te nooi ? Die duiwel is die aanklaer ! Die hemel of die hel - wat sal dit wees ?
Waar gaan u die ewigheid deurbring ?

Net Jesus sal u in daardie dag kan help - kan u bekostig om n kans te vat ?

Johannes 14:6
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader
behalwe deur My nie.

Hebreërs 2:3
Hoe sal ons ontvlug as ons so n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here ververkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het ?


Onthou die Heilige Gees is die ontsmettings middel van die siel,
maak die donker kamer van u hart vandag vir Hom oop,
sodat Hy met sy lig al die sonde kan vernietig,
laat Sy Heilige Gees u rein was, en dan begin u n nuwe lewe in Christus.


AMEN

Pastoor CSJ Claassen
Posbus Box 99
Welkom
9460 SUID AFRIKA

It would be appreciated if you would be so kind as to record any comments
you may have concerning my Sermons in the Guestbook.

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook

OR

You are welcome to e-mail us with any comments or requests that you may have

Please click to go to any of the following Pages

Home

Local Church

Important Statement

Links & Webrings

Acknowledgements

Photo Album

Sermon Index

HIV-AIDS Ministry