Die Bene Roep


Bybel-lesing: 2 Konings 13:14-25

Teks vers 21:
En terwyl hulle besig was om n man te begrawe, sien hulle meteens die bende;
daarom het hulle die man in die graf van Elísa gegooi; en toe die man met
die gebeente van Elísa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete.


Ek is seker dat almal van ons het elke Saterdagaand die afgeloope 3 maande tuis gebly
om na die TV drama - Sterk Skemer - te kyk.

Elke week het ons geluister hoe David - Davey boy- gesê het:
Die Bene Roep ! - The bones are shouting
Die bene van sy suster het uitgeroep vir wraak !

Voorvadergeeste aanbidding speel n belangrike rol in die lewens van die swartmense van Afrika.
Die voorvadergeeste eis respek en wraak indien hulle te nagekom word !
Van daar dus die woorde: Die bene roep !

Die Sangoma - die Toordokter het n yster houvas op sy mense.
As die sangoma sy sakkie met onder andere die bene opmaak en op die vloer neergooi
dat hou almal teenwordig hulle asems op en wag in groot spanning vir die sangoma om die bene te lees.
Wat sê die bene ? Wat sal hulle onthul ? Roep die bene uit vir wraak of erkening ?
Bygelowe - sê ons dis alles net bygelowe. Ja, dit is verseker !

Maar die bene van Elisa het n kragtige boodskap vir ons vandag.
Hulle roep n boodskap uit !

Ons lees van Elisa in die Bybel in 2 Konings 9:1 en dan nie weer totdat ons van hom lees in 2 Konings 13:14-25.
n Tydspan van 43 jaar verloop tussen hierdie twee Skrifgedeeltes.

Volgens die Bybelkenners lees ons niks van Elisa - vir n tydperk van 43 jaar nie.
Ons lees van geen wonderwerke wat plaas vind gedurende hierdie tydperk nie.
Net n doodse stilte !

Ons lees in ons Skrifgedeelte van sy lang siekbed en van sy dood. Hy het gesterf en is begrawe !
Stilte - maar as u mooi sou luister - Sou u hoor sy bene roep uit omn kragtige boodskap te verkondig!

Luister weer:
2 Konings 13:20-21
Daarna het Elísa gesterwe, en hulle het hom begrawe. En die bendes van die Moabiete het die land
ingekom met die ingang van die jaar. En terwyl hulle besig was om n man te begrawe,
sien hulle meteens die bende; daarom het hulle die man in die graf van Elísa gegooi;
en toe die man met die gebeente van Elísa in aanraking kom,
het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete.


Toe hulle die man in die graf van Elisa gooi - toe die man met die gebeente van Elísa in aanraking kom,
het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete.

Wat is die boodskap van die gebeente van Elisa ?
Elisa mag dood gewees het - Geen Wonderwerke het vir die afgelope 43 jare plaasgevind het nie -
Al wat daar was, was n hoop bene - Maar die bene het n boodskap uitgeskreeu - uitgebasiun !
Elisa mag dood wees - net n hoop droë gebeentes maar n wonderwerk is nogsteeds moontlik
want die HERE van Israel leef nog !

Maleagi 3:6
Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.


Luister weer na die Skrif:
2 Konings 13:23
Maar die HERE was hulle genadig en het Hom oor hulle ontferm en Hom tot hulle gewend ter wille
van sy verbond met Abraham, Isak en Jakob; en Hy wou hulle nie vernietig
en tot nog toe nie van sy aangesig wegwerp nie.


Moenie die vyand vrees nie - Die Here is nog steeds magtig om u te verlos - al is Elisa net n hoop gebeentes !

Net so vandag is daar baie wat verkondig dat die wonderwerke met die Apostels gesterf het.
Vriende, ons glo nie in n dag van wonderwerke nie - ons glo net in die God van die Wonderwerk !

Luister na die word van die Here:
Lukas 1:37
Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.


Indien dit moontlik was vir gebeentes van die apostels om n boodskap uit te roep sou dit die volgende wees:
Jesus ons Saligmaker en Heer is nie dood nie - Hy leef.
Luister verder wat se die Skrywer van die Boek Hebreërs sê:

Hebreërs 13:8
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.


Luister verder wat sê Paulus:
1 Korinthiers 10:13
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat
dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee,
sodat julle dit sal kan
verdra.

Romeine 8:38-39
Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige
of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei
van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Is u miskien vandag besig om van die vyand weg te vlug ?
Het u n wonderwerk nodig in u lewe ?

Dan is die gebeente van die Apostels en van Elisa besig om na u uit te roep vandag:

Mattheus 6:33
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.


Die Boodskap is net dit - die Here is magtig om u te help indien u al u vertroue in HOM plaas !

Maar die finale boodskap van Elisa is ook n boodskap om ons te herinner dat die dood wag op elke een van ons.
Dit is verseker - elkeeen van ons gaan sterwe.

Die Bybel sê:
Hebreërs 9:27
En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel.

In daardie dag sal ons gebeentes ook n boodskap uit roep - Wat sal daardie boodskap wees ?

Honderde jare gelede het Charlemagne regeer in wat vandag bekend staan as n groot gedeelte van Europa.
Deur n eienaardige sameloop van omstandighede het hierdie gewentlose man n baie belangrike
geestelike boodskap aan die wereld verkondig. Dit was na sy dood, dat sy bene n boodskap uitgeroep het.
Met sy dood was hy op n baie luisteryke manier begrawe. Sy liggaam was op n ivoor troon geplaas
in n sittende posisie. Die troon van ivoor was met goud en edelgesteentes versier.
Op sy hoof het hulle n kroon, met pragtige juwele versier, geplaas. In sy hand wat hulle gestut het,
is daar n goue septer geplaas. Hierdie septer was die simbool van mag.

Aan sy vinger was daar n seëlring geplaas, en hy was geklee in n pers koninklike kleed.
Op sy skoot het hulle n papierrol geplaas waarop al sy dade aangeteken was,
en die meeste van hulle was bose dade. Maar om dit te laat lyk asof God toestemming
verleen het aan hierdie bose dade, het hulle
Skrif gedeeltes tussen in gevoeg, om die leser te verwar.

Toe is die graf verseël. Eeue later was die seël gebreek en het daar n groot verrassing gewag.
Die vlees van die man het heeltemal vergaan, en nou het net die bene op die troon gesit.
Sy vlees het tot stof teruggekeer en het by die voete van die troon gelê, tesame met die stof
van sy koninklike kleed wat ook vergaan het. Die stut waarmee sy arm opgehou was het
ook vergaan en die arm en hand se bene het ook op die grond geval, en daarmee saam
ook die papier rol wat op sy skoot gerus het. Die wat die graf oopgemaak het het toe gesien
dat die wysvinger se bene te lande gekom het opn gedeelte van die papier rol
sodat dit gelyk het asof die vinger na n spesifieke gedeelte wys.
Hulle het afgebuig en die gedeelte gelees waarna die vinger gewys het en dit het gese:

Lukas 9:25
Wat baat dit n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen?


Sy gebeentes het n groter waarheid gepraat as wat die man ooit in sy lewe gepraat het.
Hierdie man se gebeentes het n boodskap uitgeroep, en daardie selfde boodskap word vandag nog uitgeroep.
Vriende, en dit is die boodskap wat ons gebeentes sal uitroep !

Baie sê dat al wat oorbly na die dood is n hoop gebeentes - Maar vriende wat as hulle verkeerd is ?
Wat as daar n opstanding na die dood is ?
Waar sal u die ewigeheid deurbring ?

Sal dit alles wat u in die lewe bymekaar gemaak het en behaal het die moete werd wees ?
Net wat u vir Christus gedoen het sal in daardie dag staan !

Johannes 14:6
Jesus antwoord hom:
Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

The bene roep uit vir n besluit. Miskien is dit die bene van n geliefde wat alreeds jare weg is,
miskien is dit die bene van n ou moeder op haar knie voor God oor haar verlore kinders.

Plaas u vertroue in Christus terwyl u nog tyd het want in daardie dag wanneer dit net
n hoop gebeente is sal dit te laat wees.

Pastoor hoe kan u verseker weet ?
Die gebeentes roep uit die graf.
Hulle herinner elke een van ons dat die dood wag op ons.
Net een graf is leeg - Net een graf het geen bene nie - en daardie graf is die graf van Jesus !
Net HY kan ons in daardie dag help.

Maak n besluit vandag - draai om en volg HOM en dan sal u toekoms verseker wees !

Amen

Pastoor CSJ Claassen
Posbus Box 99
Welkom
9460 SUID AFRIKA

It would be appreciated if you would be so kind as to record any comments
you may have concerning my Sermons in the Guestbook.

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook

OR

You are welcome to e-mail us with any comments or requests that you may have

Please click to go to any of the following Pages

Home

Local Church

Important Statement

Links & Webrings

Acknowledgements

Photo Album

Sermon Index

HIV-AIDS Ministry